Close

Từ 0 đến 1: Lời khuyên của thánh khởi nghiệp

Từ 0 đến 1: Lời khuyên của thánh khởi nghiệp

Cuốn sách này bị bao phủ bởi cái tên tác giả đã quá đỗi nổi tiếng. Vì là người trong cuộc, lại quá đỗi thành công, đâm ra những gì Peter Thiel nói đều có xu hướng trở thành “thánh đã phán như thế”. Kể cả khi những lời phán là rất hay, thì chính...

Xem thêm