Close

Top 10 sách về Agile

Top 10 sách về Agile

TOP 10 cuốn sách để tìm hiểu về văn hóa Agile, từ con người đến tổ chức The Age of Agile, Steve Denning (Về quản trị, Agile Mindset, Tổ chức Agile) Khởi nghiệp tinh gọn, Eric Ries (Khởi nghiệp kiểu Agile, tư duy về đổi mới và sản phẩm mới) Agile People, M. Thoren (Công

Xem thêm

Top 10 sách về phát triển sự nghiệp

Top 10 sách về phát triển sự nghiệp

1.TÂM LÍ HỌC THÀNH CÔNG – SỨC MẠNH CỦA NIỀM TIN PHÁT HUY TIỀM NĂNG CỦA CHÚNG TA NHƯ THẾ NÀO, Carol S. Dweck Đây là một trong số những cuốn sách tâm lí học ứng dụng tốt nhất hiện nay. Cuốn sách bàn về tầm quan trọng của thái độ và niềm tin tích

Xem thêm

TÂM LÍ HỌC THÀNH CÔNG Tác giả: Carol Dweck – Giáo sư Đại học Standford, chuyên gia hàng đầu về tâm lí học.  Đây là một trong số những cuốn sách tâm lí học ứng dụng tốt nhất hiện nay. Cuốn sách bàn về tầm quan trọng của thái độ và niềm tin tích cực

Xem thêm

Top 10+ sách giáo dục cho tổ chức giáo dục

Top 10+ sách giáo dục cho tổ chức giáo dục

Tủ sách giáo dục cho người đi dạy và thiết kế chương trình giáo dục-đào tạo Khuyến học, Fukuzawa Yukichi  | một cuốn kì thư của mọi thời đại, mọi nhà giáo cần đọc  Học cách học, B. Oakley và cộng sự | Về hoạt động của não bộ, cách học tối ưu cho mọi

Xem thêm

Top 10+ sách hay về Lean

Top 10+ sách hay về Lean

Lean (Manufacturing, Operation, Product Development, Thinking, Startup) nhiều và rộng đến nỗi mà một người học kiên trì có thể sẽ phát ngán khi lên kế hoạch để tìm hiểu cho kĩ lưỡng.  Lean Primer (Nhập môn Tinh gọn – bản dịch của Học viện Agile), C.Larman & B. Vodde — RẤT CÔ ĐỌNG VÀ

Xem thêm